Інформація відділу статистики станом на 01.10.2018 року

Соціально-економічне становище Могилів-Подільського району за січень–вересень 2018 року

Населення

На 1 жовтня 2018р. чисельністьнаявного населення Могилів-Подільського району, за оцінкою, становила 32475 осіб. Упродовж січня–вересня 2018р. чисельність населення зменшилась на 172 особи.

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних по м. Могилів-Подільський та Могилів-Подільському1 району на кінець вересня 2018 року склала             781 особу, що на 10 осіб менше в порівнянні з відповідним періодом минулого року. Кількість вакансій склала 81 одиницю, проти 89 одиниць у кінці вересня 2017 року, навантаження на 1 вакансію склало 10 осіб (на відповідну дату минулого року − 9 осіб).

___________________

1По Могилів-Подільському міськрайонному центру зайнятості без розподілу на м. Могилів-Подільський та Могилів-Подільський район.

Доходи населення

У IІІ кварталі 2018р. середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій1 (далі – підприємства) становила         2318 осіб, порівняно з IІІ кварталом 2017р. кількість працівників зменшилась на 7,1%.

У  IІІ кварталі 2018р. середньомісячна заробітна плата працівників підприємств2 становила 6373 грн., що на 31,8% більше її рівня у IІІ кварталі 2017р. та яка в 1,7 раза перевищувала рівень мінімальної заробітної плати, яка становила 3723 грн.. Розмір середньомісячної заробітної плати штатного працівника становив 79,0% середнього рівня по економіці по області. 

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати2 по Могилів-Подільському району на 1 жовтня 2018р. становила 1383,3 тис.грн. і це  заборгували своїм працівникам суб’єкти господарювання, щодо яких реалізовується процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

___________________

2 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

Соціальний захист

Усічні–вересні 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 3548 домогосподарствам, що становило 72,9% від загальної кількості домогосподарств, які звернулися за субсидіями. Кількість домогосподарств, які отримували субсидії у вересні поточного року, склала 3104 одиниці. Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам міста для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні-вересні 2018р., становила 202,8 тис.грн., середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у вересні 2018р. − 38,7 грн..

Крім того, 2946 домогосподарствам (73,9% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Загальна сума субсидій готівкою, призначених домогосподарствам на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, у січні-вересні 2018р. становила 9194,3 тис.грн., середній розмір призначених субсидій у вересні 2018 року склав 3107,6 грн..

У січні–вересні 2018р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів,    570,1 тис.грн.. Сума коштів, нарахованих населенню за житлово-комунальні послуги за даний період склала 618,6 тис.грн., а рівень сплати населенням житлово-комунальних послуг становив 92,2% від нарахованих сум.

Ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) по Україні у вересні
2018 року по відношенню до серпня 2018 року становив 101,9%, до грудня 2017 року – 105,6%, на Вінниччині  відповідно – 101,5% та 104,9%.

Сільське господарство

За січень–вересень 2018р. сільськогосподарськими підприємствами району по всіх каналах реалізації продано 45266,6 т зернових та зернобобових культур, що в 1,6 разів більше, ніж у відповідному періоді минулого року, 12717,6 т – насіння олійних культур (в 1,7 разів більше). Середня ціна 1 тонни реалізованої продукції склала: зернові та зернобобові культури − 4206,3 грн. (101,8% до 2017р.), насіння олійних культур −     9184,4 грн. (104,2%).

Станом на 1 жовтня 2018 року у сільськогосподарських підприємствах району вироблено зернових і зернобобових культур 495,6 тис.ц, що на 26,4 % менше, ніж у відповідному періоді минулого року, урожайність склала 45,1 ц з 1 га зібраної площі. Обсяги виробництва соняшнику склали 280,5 тис. ц, що в 2,7 рази більше, ніж у відповідному періоді минулого року, урожайність − 31,9 ц з 1 га зібраної площі.

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (без урахуванняфізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля,у січні–червні 2018р. становив 43,2 млн.грн, що у порівняних цінах на 27,6% більше від обсягу січня–червня 2017р.

Зовнішня торгівля товарами

Обсяги експорту товаріву січні-вересні 2018р. становили                1570,1тис.дол. США, а імпорту – 85,6 тис.дол.. Порівняно із відповідним періодом 2017р. експорт збільшився у 1,8 рази, а імпорт − в 3,2 рази.Баланс зовнішньої торгівлі стабільно продовжує залишатись позитивним і становить  1484,5 тис.дол., що засвідчує перевагу експортних операцій над імпортними.

Капітальні інвестиції

У січні-вересні 2018р. підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 81,7 млн. грн. капітальних інвестицій, що на 13,1% більше, ніж у відповідному періоді минулого року, а у розрахунку на одну особу освоєно 2480,7 грн. капітальних інвестицій ( у січні-вересні 2017р. − 2178,8 грн.).

Капітальні інвестиції у житлове будівництво становили 1,1 млн. грн, що в 4,2 рази менше, ніж у січні–вересні 2017р.. Прийнято в експлуатацію житла (нове будівництво)  324 кв. м загальної площі, що в      4,1 рази менше, ніж у відповідному періоді минулого року, у розрахунку на       10 тис. населення − 98,4 кв. м.

Транспорт

За січень–вересень2018р. автомобільним транспортом району  (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) перевезено 12,7 тис. тонн вантажів та виконано 2,8 млн. тонно-кілометрів вантажообороту. Проти січня–вересня 2017р. обсяги вантажних перевезень та вантажооборот збільшилися на 0,8% та 8,0% відповідно.

Обсяги пасажирських перевезень автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) у січні–вересні 2018р. становили 687,6 тис. пасажирів, пасажирооборот –      48,2 млн. пасажиро-кілометрів.У порівнянні з січнем–вереснем 2017р. обсяги перевезених пасажирів та пасажирообороту збільшились на 9,2% та 37,4% відповідно.

Всі пасажирські автоперевезення були виконали фізичними особами-підприємцями.

Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)

Станом на 1 жовтня 2018р. в ЄДРПОУ по Могилів-Подільському району налічувалось 402 суб’єкта проти 392 суб’єктів станом на 1 січня 2018 року.

 

Начальник відділу статистики

у Могилів-Подільському районі                                   Валентина Бурденюк