Небезпечний туберкульоз

       Туберкульоз - хвороба, відома людству ще з давніх часів. Зараз у світі кожної секунди одна лю­дина заражається збудником туберкульозу. Сьо­годні від нього щорічно на земній кулі гине більше людей ніж від СНІДу, малярії та тропічних захво­рювань разом взятих. Туберкульоз є однією з важ­ливих національних проблем України. Щодня в дер­жаві реєструється більше 80нових хворих на ту­беркульоз, а 30 хворих помирає. Це дало підставу міжнародним інституціям визнати, що в країні роз­почалася справжня епідемія туберкульозу.

НЕБЕЗПЕЧНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ

        Туберкульоз поводиться агресивно, вражає всі вікові та соціальної групи населення, найбільш вразливий до зах­ворювання контингент це - діти.

     Джерелом інфекції є хвора на туберкульоз людина або тварина, які виділяють у навколишнє середовище міко­бактерії з харкотинням, слиною, сечею, калом, молоком тощо. Особливо небезпечний хворий з відкритим туберку­льозом легень, адже лише за добу він може виділити май­же 7 млрд. туберкульозних бактерій. Не дивно, що такий хворий здатний за рік заразити в середньому 10-15 неінфікованих чоловік і навіть спричинити мікроепідемію.

        В основному, збудник туберкульозу потрапляє в організм людини через дихальні шляхи (у 85-95% випадків). Решта випадків припадає на інші шляхи - через предмети домашнього вжитку, іграшки, книги, при рукостисканні, по­цілунках з хворим, допалюванні чужих цигарок. Також мож­на заразитися при вживанні в їжу інфікованих харчових продуктів, зокрема молочних (молоко, вершкове масло, сир тощо) та м’яса хворих тварин.

        Але, щоб захворіти на туберкульоз, одного лише інфіку­вання збудником (тобто його потрапляння до організму людини) ще не достатньо. Хвороба розвивається лише в тих випадках, коли в інфікованих людей з різних причин порушується (знижується) імунітет. Таке трапляється коли людина веде нездоровий спосіб життя, тобто недостат­ньо або нераціонально харчується, палить, зловживає ал­коголем, вживає наркотики.

    Ці та інші обставини (стресовий характер життя, пере­несені тяжкі захворювання, екологічні негаразди) ведуть до зниження імунітету, що є основною передумовою зах­ворювання.

    Перебіг туберкульозу неоднаковий у різних вікових гру­пах. У дітей молодшого віку найпоширеніша форма тубер­кульозу - туберкульозна інтоксикація. При цьому спостер­ігається швидка втома, погіршення апетиту, головний біль, субфебрильна температура. Іноді переважають симпто­ми функціональних порушень з боку окремих органів та систем. Так, у деяких дітей туберкульозна інтоксикація може розвиватися у вигляді ревматизму: вони скаржать­ся на біль у суглобах та в ділянці серця. Можуть також спостерігатися ознаки бронхіту. У дітей шкільного віку спо­стерігаються такі форми туберкульозу, як первинний ту­беркульозний комплекс - це локальні зміни, зміни в леге­нях при першому контакті з туберкульозною інфекцією; туберкульоз внутрішньо-грудних лімфатичних вузлів; дисемінований туберкульоз легень. У старшому шкільному віці та у підлітків спостерігаються гострі та хронічні вражен­ня легень, які наближаються за характером перебігу до туберкульозу дорослих. У підлітковому віці перебіг хворо­би важкий і небезпечний при несвоєчасному виявленні. Поглибленому обстеженню підлягають діти та підлітки, що часто і довго хворіють на грип, гострі респіраторні захво­рювання, пневмонії, а також ті, що довго зберігають субфебрильну температуру.

      Лікування туберкульозу дуже складне, довготривале (6- 12 місяців) та дороге. Воно обов’язково проводиться в стаціонарі, а потім продовжується в спеціалізованому са­наторії та амбулаторно. Тому туберкульоз набагато легше попередити, ніж вилікувати. До профілактичних заходів, в першу чергу, відносяться своєчасне виявлення та виліку­вання хворих.

      Головним методом раннього виявлення туберкульозу серед дорослих є профілактичні флюорографічні огляди. Один раз на рік обов’язкове флюорографічне обстежен­ня потрібно проходити тим, хто працює в шкідливих умо­вах, хто вже перехворів на туберкульоз або контактує з хворим на нього, хворіє на виразкову хворобу шлунку, 12 - палої кишки, цукровий діабет, хронічні захворювання органів дихання, особам що зловживають алкоголем, наркотиками, курцям, носіям ВІЛ-інфекції чи хворим на СНІД, людям похилого віку, що довго лікуються гормона­ми. Решта дорослого населення підлягає профілактичним оглядам 1 раз на 2 роки. Підлітки проходять флюорограф­ічне обстеження, починаючи з 15 років. Батькам особли­во уважно треба ставитись до перевірки здоров'я дітей, що часто і тривало хворіють гострими респіраторними зах­ворюваннями, грипом, пневмоніями, які довго зберіга­ють субфебрилітет (температура тіла 37,1-37,3), мають збільшені лімфатичні вузли, позитивну реакцію Манту.

       Серед дітей та підлітків методом раннього виявлення туберкульозу є туберкулінодіагностика, тобто реакція Манту. Вона проводиться з 12 місячного віку, систематично 1 раз на рік, незалежно від попереднього результату.

      Важливе значення для попередження туберкульозу має специфічна профілактика - протитуберкульозна вак­цинація, ревакцинація. Не зайвим буде нагадати вам, шановні батьки, про строки проведення протитуберку­льозних щеплень дітям. А починати робити їх слід ще в пологовому будинку, далі необхідно повторити у віці 7 років.

      Кожен із батьків повинен знати, що, відмовившись від проведення медичного огляду на туберкульоз своїй ди­тині, він наражає її на небезпеку та створює неблагополучні умови для оточуючих. Не відмовляйтесь від запропо­нованих вам методів профілактики та раннього виявлен­ня туберкульозу!

Галина КОТОВСЬКА, завідувач АЗПСМ приписної дільниці