Конкурс з відбору виконавця послуг

Інформація Бронницької сільськоїради Могилів-Подільського району Вінницької області про проведення конкурсу з відбору виконавця послуг з виконання земельних торгів з продажу земельних ділянок

1. Мета проведення робіт: проведення конкурсу з відбору виконавця послуг з виконання земельних торгів з продажу земельної ділянки

2. Дані про земельні ділянки:

1) Земельна ділянка комунальної власності, орієнтовна площа – 0,1500га, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, місце розташування: Вінницька область, Могилів-Подільський  район, с. Бронниця, вул. Головна, 1в.

1) Земельна ділянка комунальної власності, орієнтовна площа – 0,3500 га, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, місце розташування: Вінницька область, Могилів-Подільський  район, с. Бронниця, вул. Головна, 1г.

3. Умови конкурсу: Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів” із зазначенням дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), а також згоду на фінансування підготовки лотів та проведення земельних торгів.

Переможець конкурсу забезпечує підготовку лоту (виготовлення документації із землеустрою та проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки) до продажу на земельних торгах, а також проведення земельних торгів за власний рахунок на підставі відповідних договорів між організатором та виконавцем земельних торгів з наступним відшкодуванням витрат виконавцю земельних торгів за рахунок коштів, що сплачуються покупцем лота у відповідності.

 Під час обрання переможця із числа учасників конкурсу з відбору виконавців земельних торгів враховуватиметься загальна оцінка балів конкурсної пропозиції кожного з учасників за критеріями, зазначеними у пунктах 3.2 та 3.3 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967.

Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

- заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з виконання земельних торгів за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967 та інших актів;

- копії провоустановчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

- згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;

- копія ліцензії виконавців робіт;

- інформація за 2013-2015роки та відповідний період поточного року (на день подачі заяви) про продані лоти за результатами проведення земельних торгів: кількість, стартова ціна продажу (передачі), ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною. Проданими вважаються лоти, торги по яким відбулися та не анульовані (перевірка здійснюється на підставі відомостей, наявних на офіційному веб-сайті Держгеокадастру в розділі «Оголошення про проведення земельних торгів»).

- завірені копії договору оренди або правовстановлюючих документів на приміщення ліцензіата в м. Вінниці, або м. Могилів-Подільський, для розміщення постійно діючого офісу Виконавця, та прміщення площею не менш 50 кв. м., обладнаного для проведення публічних торгів;

- Для застосування всіх критерії оцінки, визначених в п.3.2 та 3.3 Порядку, претендент подає також інформацію про кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що розроблені за попередні 24 місяці та інформацію про кількість звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, що складені за попередні 24 місяці;

  - копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про грошову оцінку земельної ділянки (для виконання послуг з виконання робіт з оцінки земель);

- копії кваліфікаційних сертифікатів не менш як двох інженерів-землевпорядників претендента або організацій, яких буде залучено до розробки документації із землеустрою.

 - довідка про технічне забезпечення претендента: наявна в користуванні обчислювальна, розмножувальна техніка, електронні засоби оперативного висвітлення інформації про земельні торги та показу фото і картографічної інформації про земельну ділянку, необхідні для проведення земельних торгів.

5. Строк подання конкурсної документації: до 26 липня 2016року (включно).

6. Поштова адреса, за якою подаються документи: 24052, Вінницька область, Могилів-Подільський район, с. Бронниця, Бронницька сільська рада.

7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 03 серпня 2016року о 10.00 за адресою: 24052, Вінницька область, Могилів-Подільський район, с. Бронниця, Бронницька сільська рада.

8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: 24052, Вінницька область, Могилів-Подільський район, с. Бронниця, Бронницька сільська рада.

Телефон для довідок: (04337) 3-86-31.