Заходи щодо запобігання проявам корупції

Додаток

                                                                                 до розпорядження голови

                                                                                 районної ради № 55-к

                                                                                 від 27.12. 2019 року

ПЛАН

заходів щодо запобігання проявам корупції в районній раді та її виконавчому апараті на 2020 рік

1.Проводити роз’яснювальну роботу із запобігання, виявлення і протидії корупції серед депутатів, працівників районної ради та її виконавчого апарату.

 Протягом року

Юридичний сектор виконавчого апарату районної ради

2. Забезпечувати попередження осіб, які претендують на зайняття посад в районній раді та її виконавчому апараті, про спеціальні обмеження, встановленні чинним законодавством.

 Постійно

 Юридичний сектор виконавчого апарату районної ради

 3. Забезпечувати інформування осіб, які претендують на зайняття посад в районній раді та її виконавчому апараті, посадових осіб місцевого самоврядування районної ради та її виконавчого апарату, керівників комунальних підприємств (закладів, установ, організацій) - юридичних осіб публічного права про необхідність подання відомостей щодо працюючих близьких осіб в районній раді та її виконавчому апараті.

Постійно

 Юридичний сектор виконавчого апарату районної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

4. Забезпечувати проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком в районній раді та її виконавчому апараті.

 При наявній потребі

Юридичний сектор виконавчого апарату районної ради

5. Вживати заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у посадових осіб районної ради та її виконавчого апарату в межах повноважень, визначених законодавством.

Згідно з установленими законодавством термінами

 Юридичний сектор виконавчого апарату районної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

6. Забезпечувати попередження працівників районної ради та її виконавчого апарату, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій місцевого самоврядування, про необхідність подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та інші обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування.

Постійно

Юридичний сектор виконавчого апарату районної ради

7. Поінформувати депутатів районної ради, працівників районної ради та її виконавчого апарату, про необхідність подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2019 рік, шляхом її заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Д о 01 лютого

Юридичний сектор виконавчого апарату районної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

8. Надавати Національному агентству з питань запобігання корупції інформацію про притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень посадових осіб районної ради та її виконавчого апарату, керівників комунальних підприємств (закладів, установ, організацій) - юридичних осіб публічного права, у разі отримання рішення суду.

За потреби

Юридичний сектор виконавчого апарату районної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

9. Проводити перевірку факту подання посадовими особами місцевого самоврядування районної ради та її виконавчого апарату декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2019 рік.

Протягом 5 робочих днів, з дня що є останнім для подання такої декларації

Юридичний сектор виконавчого апарату районної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

11. Повідомляти Національне агентство з питань запобігання корупції у визначеному ним порядку про виявлені факти неподання чи несвоєчасного подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Протягом 13 робочих днів з граничної дати подання деклараціїЮридичний сектор виконавчого апарату районної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 12. Забезпечити ведення обліку посадових осіб районної ради та її виконавчого апарату,  притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

             Постійно

 Юридичний сектор виконавчого апарату районної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 13. Проводити або брати участь в проведенні, в установленому порядку, службового розслідування (перевірки) з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства.

           Постійно

 Юридичний сектор виконавчого апарату районної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

14. Розглядати на нарадах у голови районної ради питання щодо додержання вимог законодавства про службу в органах місцевого самоврядування, антикорупційного законодавства та здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

         За потреби

 Юридичний сектор виконавчого апарату районної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 15. Дотримуватися вимог антикорупційного законодавства під час проведення публічних закупівель.

          Постійно

Тендерний комітет районної ради

16. Забезпечити підготовку та подання на затвердження голові районної ради плану заходів щодо запобігання проявам корупції в обласній Раді та її виконавчому апараті на 2021 рік.

          До 31 грудня 2020 року

Юридичний сектор виконавчого апарату районної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції