Положення про президію районної ради 8 скликання

                                                         Додаток до рішення 2 сесії 
                                                       районної ради 8 скликання
                                                         від 14 січня 2021 року № 21

ПОЛОЖЕННЯ

про президію районної ради 8 скликання

1. Президія районної ради утворюється для попереднього узгодження пропозицій і рекомендацій з питань, які передбачається внести на розгляд ради, для забезпечення колективного розгляду питань поточної роботи у період між сесіями.
 
2. Президія районної ради утворюється на сесії районної ради на строк повноважень ради і є її дорадчим органом.
До складу президії входять за посадою:
- голова районної ради;
- заступники голови ради;
- голови постійних комісій ради;
- керівники фракцій.
 
3. Персональний склад президії районної ради затверджується сесією районної ради. Сесія при необхідності вносить зміни у персональний склад президії.
 
4. Президія районної ради діє на громадських засадах. Вона підзвітна раді.
 
5. Засідання президії скликаються головою ради (у випадку його відсутності – заступником голови) за необхідності, але не рідше одного разу на квартал і є правомочною при наявності більше половини від її складу. Засідання президії  відкриває і веде голова районної ради або його заступник.
 
6. В засіданні президії можуть брати участь з правом дорадчого голосу депутати районної ради, які не входять до її складу.
На засідання можуть запрошуватись також представники державних виконавчих органів, політичних партій, громадських організацій, засобів масової інформації, інші посадові особи.
Засідання президії протоколюється. З протоколом можуть ознайомитися депутати районної ради.
 
7. Членам президії не пізніше, як за 3 дні до засідання повідомляється про питання, які передбачається внести на розгляд президії, а також доводяться до відома інші документи, матеріали.
 
8. Президія ради простою більшістю від загального складу може приймати рішення рекомендаційного характеру. Підписуються рішення головуючим на засіданні.
 
9. Президія районної ради :
- організовує взаємодію районної ради з районною державною адміністрацією, місцевими радами району, трудовими колективами, політичними партіями і громадськими організаціями, органами громадського територіального самоврядування, самодіяльними об’єднаннями та формуваннями громадян у вирішенні питань економічного і соціального розвитку;
- розглядає питання порядку денного сесій;
- спільно з депутатами, постійними комісіями, депутатськими фракціями організовує підготовку матеріалів та документів з питань, які вносяться на розгляд сесій ради, контролює хід виконання рішень, внесених депутатами пропозицій і зауважень, рішень за запитами депутатів, наказами виборців, зверненнями громадян;
- забезпечує аналіз стану справ з питань, що віднесені законодавством до відання районної ради, вироблення необхідних пропозицій;
- координує діяльність постійних комісій, депутатських фракцій, сприяє організації виконання їх пропозицій і зауважень;
- сприяє депутатам у здійсненні ними своїх повноважень, вносить на сесії ради пропозиції з питань, пов’язаних з реалізацією прав і обов’язків депутатів;
- сприяє розвитку гласності, організовує вивчення громадської думки про роботу ради та її органів, використовуючи пропозиції і зауваження в практичній роботі;
- сприяє організації роботи з проведення всеукраїнських та місцевих референдумів, виборів органів місцевого самоврядування, обговорення громадянами проектів законодавчих актів;
- розглядає і вирішує інші питання поточної роботи районної ради.
 
10. Висновки, пропозиції, рішення президії голова районної ради враховує при прийнятті розпоряджень.
 
11. Інформація про роботу президії може заслуховуватися  у будь-який час на вимогу не менше однієї третини від загального складу депутатів ради. 

 

 

Керуючий справами

виконавчого апарату районної ради                                        В.П. Трачук