Права та обов’язки осіб при проведенні профілактичних щеплень

Фото без опису"Права та обов’язки осіб при проведенні профілактичних щеплень" 

Для повного розуміння вищевказаної теми слід спочатку дати визначення термінам «вакцинація» та «вакцина». Отож, вакцинація – це процес введення антигенного матеріалу, вакцини до організму людини чи тварини з метою викликати імунітет до хвороби, який припинить його зараження або ослабить його наслідки.Вакцина – це виготовлений із штучно ослаблених чи вбитих мікробів, збудників інфекційних хвороб препарат, що вводиться в організм людини і тварини для попередження хвороб і частково для їх лікування.

В Україні на законодавчому рівні врегульовано проведення щеплень. Нормативно правова база складається з :

  • Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10.12.1948 року
  • Європейською Соціальною Хартією від 03.05.1996 року
  • Конвенцією про права дитини від 20 листопада 1989 року
  • Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб»
  • Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»
  • Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень, затверджене Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16.09.2011 № 595
  • Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 16.09.2011 № 595 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів»
  • Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 11.08.2014 № 551 "Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні"

Існують профілактичні щеплення, які у передбачених законодавством випадках, згідно з статтею 10 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"є обов’язковими для громадян України.  Нормативно-правовий акт що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, яким встановлюються перелік обов'язкових профілактичних щеплень та оптимальні строки їх проведенняє Календар профілактичних щеплень в Україні (далі - Календар). Цей Календар включає обов’язкові профілактичні щеплення з метою запобігання захворюванням на дифтерію, кашлюк, кір, поліомієліт, правець, туберкульоз.

Інші обов’язкові щеплення встановлюються відповідно до Календаря для груп населення: за віком; щеплення дітей з порушенням цього Календаря; щеплення ВІЛ-інфікованих осіб; за станом здоров’я; щеплення дітей після алло/ауто-ТСГК (трансплантація стовбурових гемопоетичних клітин); щеплення на ендемічних і ензоотичних територіях та за епідемічними показаннями.

Працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників та (або) поширення ними інфекційних хвороб, підлягають обов'язковим профілактичним щепленням також проти інших відповідних інфекційних хвороб. У разі відмови або ухилення від обов'язкових профілактичних щеплень у порядку, встановленому законом, ці працівники відсторонюються від виконання зазначених видів робіт. Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням проти інших відповідних інфекційних хвороб, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

У разі загрози виникнення особливо небезпечної інфекційної хвороби або масового поширення небезпечної інфекційної хвороби на відповідних територіях та об'єктах можуть проводитися обов'язкові профілактичні щеплення проти цієї інфекційної хвороби за епідемічними показаннями.

Профілактичні щеплення проводяться після медичного огляду особи в разі відсутності у неї відповідних медичних протипоказань.

Повнолітнім дієздатним громадянампрофілактичні щеплення проводяться за їх згодою після надання об'єктивної інформації про щеплення, наслідки відмови від них та можливі поствакцинальні ускладнення.

Особам, які не досягли п'ятнадцятирічного вікучи визнані у встановленому законом порядку недієздатними,профілактичні щеплення проводяться за згодою їх об'єктивно інформованих батьків або інших законних представників.

Особам віком від п'ятнадцяти до вісімнадцяти роківчи визнаним судом обмежено дієздатними профілактичні щеплення проводяться за їх згодою після надання об'єктивної інформації та за згодою об'єктивно інформованих батьків або інших законних представників цих осіб.

Якщо особа та (або) її законні представники відмовляються від обов'язкових профілактичних щеплень, лікар має право взяти у них відповідне письмове підтвердження, а в разі відмови дати таке підтвердження - засвідчити це актом у присутності свідків.

Відомості про профілактичні щеплення, поствакцинальні ускладнення та про відмову від обов'язкових профілактичних щеплень підлягають статистичному обліку і вносяться до відповідних медичних документів. Медичні протипоказання, порядок проведення профілактичних щеплень та реєстрації поствакцинальних ускладнень встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.

Звертайтесь за отриманням більш детальної правової інформації, роз’ясненням, консультацій з будь-яких турбуючи Вас правових питань за адресою: м.Могилів-Подільський, вул.Сагайдчаного, 1/30 (І поверх) відділ “Могилів-Подільське бюро правової допомоги” Томашпільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Ви можете зателефонувати за тел.(04337) 6 21 04 або звернутись за електронною адресою mohyliv-podilske@legalaid.vn.ua, а також через скриньку звернень громадян, що знаходиться у приміщенні відділу бюро.

 

Заступник начальника відділу

«Могилів-Подільське бюро правової допомоги»

 

Василь ДОРОВСЬКИЙ