Увага! Проведення онлайн-фотоконкурсу «Правовадопомогапоруч»

 

ОГОЛОШЕННЯ про проведення онлайн-фотоконкурсу «Правовадопомогапоруч»

 

Координаційний центр з наданняправовоїдопомогиоголошує онлайн-фотоконкурс «Правовадопомогапоруч» (далі – Фотоконкурс).

 Тема конкурснихробіт (фотографій): захист прав людини, рівний доступ до правосуддя та правовоїінформації, посиленняправовихможливостей і правовоїспроможностінаселення, право на  безоплатнуправовудопомогу.

Учасником Фотоконкурсу може бути фізична особа абодитина за згодою одного ізбатьківчиіншого законного представника.

Номінації Фотоконкурсу:

1.        Подія у системінаданнябезоплатноїправовоїдопомоги – фотографіязробленапід час проведенняпрацівникамицентрів з наданнябезоплатноївторинноїправовоїдопомоги, у тому числі бюро правовоїдопомоги (далі – центри з надання БВПД) правопросвітницькихзаходів (лекція, семінар, конференція, круглийстіл, флешмоб, тренінгтощо).

2.        Портрет клієнтачипрацівника – фотографіялюдини (клієнта), яка звернулася/зверталася за правовою допомогою до центрів з надання БВПД абофотографіяпрацівника центру з надання БВПД. Фотографіяобов’язковомаєміститисимволікусистеминаданнябезоплатноїправовоїдопомоги (далі – система БПД) (на фотографіїмає бути присутній буклет, банер, значок, вивіска, прапорець, іншадрукованачисувенірнапродукція з логотипом системи БПД) (обов’язковомає бути згодаклієнтаабопрацівника на проведенняфотозйомок, публікування та подальше використанняконкурсноїроботи (фотографії).

3.        Правовадопомогаочимадітей – фотографіязробленадитиною (віком до 18 років) під час наданнябезоплатноїправовоїдопомоги в приміщенняхцентрів з надання БВПД, проведенняправопросвітницькихзаходівпрацівникамицентрів з надання БВПД, роботидистанційнихпунктів доступу до безоплатноїправовоїдопомоги та виїздівмобільнихконсультаційнихпунктів (один ізбатьків (законнийпредставник) дитини обов’язковомаєвзяти згоду на проведенняфотозйомок, публікування та подальше використанняконкурсноїроботи (фотографії) відусіхосіб, якіпотрапили в кадр конкурсноїроботи (фотографії), крімпрацівниківсистеми БПД. У разізображення на фотографіїдітейтаказгода повинна бути взята в одного з батьків (законного представника) дитини).

4.        Робота дистанційних та мобільнихконсультаційнихпунктів доступу до безоплатноїправовоїдопомоги – фотографіязробленапід час роботидистанційнихпунктів доступу до безоплатноїправовоїдопомоги та виїздівмобільнихконсультаційнихпунктів (прийомгромадянпрацівникамицентрів з надання БВПД в приміщенняхміських, сільських та селищних радах, відділівдержавноївиконавчоїслужби, державноїреєстраціїактівцивільного стану, центрах зайнятості, управліньПенсійного фонду Українитощо), (обов’язковомає бути згода на проведенняфотозйомок, публікування та подальше використанняконкурсноїроботи (фотографії) відусіхосіб, якіпотрапили в кадр конкурсноїроботи (фотографії), крімпрацівниківсистеми БПД. У разізображення на фотографіїдітейтаказгода повинна бути взята в одного з батьків (законного представника) дитини).

5.        Місцеправовихможливостей – фотографіязроблена в приміщенняхцентрів з надання БВПД (обов’язковомає бути згода на проведенняфотозйомок, публікування та подальше використанняконкурсноїроботи (фотографії) відусіхосіб, якіпотрапили в кадр конкурсноїроботи (фотографії), крімпрацівниківсистеми БПД. У разізображення на фотографіїдітейтаказгода повинна бути взята в одного з батьків (законного представника) дитини).

Для участі у Фотоконкурсінеобхідно з 13.07.2020 року по 30.10.2020 року зареєструватися на вебсайті Фотоконкурсу за посиланням: http://photo-konkurs.legalaid.gov.ua, обрати одну з номінацій Фотоконкурсу та завантажити на сайт не більше 1 (однієї) фотографії у форматі JPG або PNG, колірнийпростір sRGB, розмір – до 4 мегабайт.

Конкурсна робота (фотографія):

маєміститисимволікусистеми БПД (на фотографіїмає бути присутній буклет, банер, значок, вивіска, прапорець, іншадрукованачисувенірнапродукція з логотипом системи БПД).

подається у високійроздільнійздатності, достатній для друку (розмір не менший за 30×40 см, 30×45 см, 30×30 см при 300 dpi). Допускаєтьсяподаннямонохромних (чорнобілих) конкурснихробіт (фотографій).

Для участі у Фотоконкурсі не приймаютьсяфотоколажі, а такожконкурсніроботи (фотографії), що не відповідаютьвимогамвстановленимПоложенням про онлайн-фотоконкурс, затвердженим наказом Координаційного центру з наданняправовоїдопомогивід 13 липня 2020 року № 271-аг, у тому числітакі, щозавдаютьшкодисуспільнійморалічипорушуютьзаконодавство, а такожконкурсніроботи (фотографії), під час обробкиякихбуливикористані рамки, водяні знаки та печатки. Допускаєтьсялишемінімальнаобробкаконкурсноїроботи (фотографії) (посилення контрасту, кольорокорекція, ретушуваннязайвих деталей).

Протягом 13.07–29.11.2020 року буде відбуватисяголосування за конкурсніроботи.

Щобпроголосувати за конкурсну роботу (фотографію) потрібноавторизуватися на вебсайті Фотоконкурсу за посиланням:                      http://photo-konkurs.legalaid.gov.ua виключно через Gmailпошту.

З 30.11.2020 року по 10.12.2020 року буде визначенопереможців, оголошенорезультати Фотоконкурсу та нагородженопереможців.

У разівиникнення будь-якихпитаньщодо умов проведення Фотоконкурсу можназвертатися до Дар’ї Шинкаренко, заступника начальника відділуправопросвітництва (daria.shynkarenko@legalaid.gov.ua) Аліни Сердюк, головного спеціаліставідділуправопросвітництва (alina.serdiuk@legalaid.gov.ua) або за номером телефоном (044) 486 71 06 (Пн-Чт: з 09:00 до 18:00, Пт: з 09:00 до 16:45, обідняперерваіз 13:00 до 13:45).

Фото без опису

Фото без описуФото без описуФото без опису

Фото без опису

Фото без опису