Діяльність районної ради

      Діяльність районної ради ґрунтується на колективному вільному обговоренні і вирішенні питань, віднесених до її компетенції, законності, гласності, правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами, відпові­дальності та звітності перед радою уповноважених нею органів, вибраних чи призначених посадових осіб, широкому залученні громадян до управління суспільними справами, реалізації волі виборців через своїх депутатів і безпосередню їхню участь у формуванні і діяльності ради, взаємодії з громадськими організаціями,політичними партіями, органами місцевого самоврядування, дотриманні принципу поєднання місцевих і державних інтересів.

    Порядок формування і організація діяльності районної ради, її органів, депутатів та посадових осіб визначається Конституцією України, Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, „Про статус депутатів місцевих рад” іншими законами, а також Регламентом районної ради.