Виконання районних програм у 2018 році

В 2018 році на контролі районної ради перебували 38 районних програм, в тому числі Програма економічного та соціального розвитку Могилів-Подільського району на 2018 рік.

Станом на 15.02.2019 р. відсутня інформація про виконання у 2018 році заходів Програми військово-патріотичного виховання, підготовки молоді до військової служби, рекламування та пропагування служби за контрактом в Збройних Силах України на період 2016-2020 роки, Районної програми забезпечення виконання Могилів-Подільською районною державною адміністрацією делегованих їй районною радою повноважень на  2017-2021 роки та Цільової соціальної програми  розвитку фізичної культури і спорту у Могилів-Подільському районі на 2018-2020 роки

В 2018 році в зв’язку з закінченням терміну реалізації  мають бути зняті з контролю районної ради 10 районних програм, це:

- Програма  газифікації населених пунктів Могилів-Подільського  району на 2014-2018 роки

- Програма  будівництва, реконструкції та ремонту комунальних доріг населених пунктів Могилів-Подільського району на  2014-2018 роки

- Програма  енергозбереження по Могилів-Подільському  району на 2014-2018 роки

- Районна програма «Заохочувальні місцеві стимули у галузі охорони здоров’я на 2013-2018 роки»

- Програма покращення якості надання соціальних послуг жителям Могилів-Подільського району на 2016-2018 роки

- Програма сприяння діяльності органу Державної казначейської служби України в казначейському обслуговуванні установ бюджету Могилів-Подільського району на 2016-2018 роки

- Районна Програма матеріально-технічного забезпечення надання адміністративних послуг у сфері реєстрації нерухомого майна, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на 2016-2018 роки

- Програма підтримки органів виконавчої влади у Могилів-Подільському районі на 2018 рік

- Програма сприяння діяльності Могилів-Подільського медичного коледжу  в забезпеченні виконання сучасних вимог, щодо організації навчально-виховного процесу на 2018  рік

- Районна програма супроводження бюджетного процесу на 2016—2018 роки.

Виходячи з аналізу фінансування та моніторингу виконання районних програм,  проблемним питання залишається відсутність пріоритетності заходів та часта невідповідність їх Стратегії регіонального розвитку Могилів-Подільського району до 2020 року, це, зокрема заходи таких програм:

- Програма поліпшення техногенної та  пожежної   безпеки населених пунктів та об'єктів усіх форм власності,   розвитку інфраструктури підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій Могилів-Подільського району на 2016-2020 роки (профінансовано 240,0 тис. грн.)

- Програма сприяння діяльності органу Державної казначейської служби України в казначейському обслуговуванні установ бюджету Могилів-Подільського району на 2016-2018 роки(30,0 тис. грн.)

- Комплексна правоохоронна програма профілактики злочинності в Могилів-Подільському районі на 2016-2020 роки(400,0 тис. грн.)

- Програма забезпечення протидії протиправній діяльності на державному кордоні в межах Могилів-Подільського контрольованого прикордонного району, розвитку та вдосконалення Могилів-Подільського прикордонного загону на 2016-2020 роки(200,0 тис. грн.)

- Районна програма супроводження бюджетного процесу на 2016-2018 роки (30,0 тис. грн.)

- Програма організаційного забезпечення діяльності Могилів-Подільського  міськрайонного суду Вінницької області(не фінансувалась)

- Програма підтримки заходів з мобілізаційної підготовки та територіальної оборони району на 2018- 2019 роки (23,38 тис. грн.)

- Програма сприяння діяльності Могилів-Подільського медичного коледжу  в забезпеченні виконання сучасних вимог, щодо організації навчально-виховного процесу на 2018  рік(профінансовано 50,0 тис. грн.).

Часто заходи районних програм передбачають видатки на поточний та капітальний ремонт приміщень комунальної власності територіальних громад Могилів-Подільського району, чим порушується вимога порядку формування, фінансування, моніторингу виконання районних програм та включення їх до щорічних програм соціально-економічного розвитку району щодо дублювання заходів програм.

Також в ході моніторингу стану фінансування виявлено, що рівень фінансування Програми сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Могилів-Подільському районі на  2017-2019 роки перевищує заплановану програмою суму без внесення відповідних змін до програми.

Невизначеність конкретних результативних показників та очікуваних результатів часто не дозволяють оцінити якість виконання програм. В деяких діючих  районних програмах (Районна програма розвитку альтернативної енергетики Могилів-Подільського району на 2015-2020 роки  та Програма енергозбереження для населення та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) Могилів-Подільського району  Вінницької області на 2015 - 2019 роки) відсутній перелік заходів спрямованих на реалізацію програми, а відповідно і не визначено обсяг фінансування з районного  бюджету.  У випадках, коли програма фінансується з кількох бюджетів – вона вважається комплексною, коли ж передбачено лише фінансування за рахунок обласного бюджету – так як в  Програмі енергозбереження для населення та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) Могилів-Подільського району  Вінницької області на 2015 - 2019 роки – то ця програма підлягала б затвердженню сесією обласної ради, або ж повинна була бути включена до відповідної обласної програми як її складова.

Досить поширеним явищем є некоректність заповнення паспортів програм, обов’язковість яких диктується програмно-цільовим методом бюджетування. Так, паспорти більшості районних програм потребують уточнення  та внесення коригувань відповідно до визначення та розподілу функцій з виконання програм між відповідальними виконавцями та розпорядниками коштів програм, або ж коректності заповнення кодів бюджетної класифікації в пунктах 1, 2, 3 паспортів районних програм.

За інформацією відповідальних виконавців на виконання районних програм у звітному періоді було спрямовано 18507,482 тис. грн. в тому числі: з районного бюджету суму 7190,738 тис. грн., з місцевих бюджетів6562,45 тис. грн. з державного бюджету 4607,077 тис. грн.  з обласного бюджету кошти не виділялись.

Пунктом 11 Розділу VI Порядку формування, фінансування та моніторингу виконання районних програм та включення їх до щорічних програм соціально-економічного розвитку Могилів-Подільського району передбачено умови дострокового припинення районних програм, виходячи з яких є підстави для припинення фінансування та виконання:

Програми військово-патріотичного виховання, підготовки молоді до військової служби, рекламування та пропагування служби за контрактом в Збройних Силах України на період 2016-2020 роки,

Районної програми забезпечення виконання Могилів-Подільською районною державною адміністрацією делегованих їй районною радою повноважень на  2017-2021 роки

Цільової соціальної програми  розвитку фізичної культури і спорту у Могилів-Подільському районі на 2018-2020 роки

Районної програми розвитку альтернативної енергетики Могилів-Подільського району на 2015-2020 роки  

Програма енергозбереження для населення та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) Могилів-Подільського району  Вінницької області на 2015 - 2019 роки Програмі енергозбереження для населення та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) Могилів-Подільського району  Вінницької області на 2015 - 2019 роки.

Узагальнений звіт про виконання заходів районних програм у 2018 році.

Завідувач сектором з питань контролю

та моніторингу виконання районних програм

виконавчого апарату районної ради                              Ю. М. Шестопалова