Форма запиту на інформацію

Розпорядження голови районної ради "Про забезпечення виконання Закону України

"Про доступ до публічної інформації" у Могилів-Подільській районній раді та  її виконавчому апараті"

 

                                        Форма запиту на інформацію

 

Голові Могилів-Подільської районої ради

24000, м. Могилів-Подільський, Вінницька область, пл. Шевченка,1

________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові  запитувача або найменування юридичної особи)

_____________________________________________________________

(поштова адреса або адреса електронної пошти)

 ______________________________________

  (номер засобу зв’язку: телефон, факс)

 

                                                ЗАПИТ

                                       НА ІНФОРМАЦІЮ

  Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»
прошу надати мені (повідомити мене)

_______________________________________________________________

___________________________________________________________

____________________________________________________________ 

           ( вказується загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст 

                               документа щодо якого зроблено запит)

 

Відповідь прошу надати (за адресою/ факсом/ електронною поштою/ особисто)

                                                                    (необхідне підкреслити)

 

«___»__________201__ рік                                  _______________________                              

                                                                  (підпис запитувача інформації)

 

Форма запиту

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію