Оформлення запиту

     Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.
Запити на публічну інформацію подаються до загального відділу виконавчого апарату Могилів-Подільська районна рада в усній, письмовій чи іншій формі на вибір запитувача:

- поштою: 24000, м. Могилів-Подільський, Вінницька область, Площа Шевченка, 1,Могилів-Подільська районна рада;

- факсом : (04337) 6-63-51;

- телефоном: (04337) 6-55-80;

- електронною поштою: rayrada_mogpod@ukr.net

У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити працівник загального відділу виконавчого апарату Могилів-Подільської районної ради – відповідальний з питань запитів на інформацію, обов'язково зазначивши в запиті своє прізвище, ім'я, по-батькові, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

Письмовий запит подається в довільній формі. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідної форми, яку можна отримати в загальному відділі виконавчого апарату Могилів-Подільської районної ради. Запит на інформацію має містити:

1) прізвище, ім'я, по-батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
Всі запити на публічну інформацію, які надходять до Могилів-Подільської районної ради та її виконавчого апарату (в тому числі поштою, факсом, телефоном, електронною поштою), реєструються загальним відділом виконавчого апарату Могилів-Подільської районної ради.