Регуляторна діяльність районної ради

Регуляторна політика ради

1. Порядок розгляду і прийняття радою регуляторних актів у сфері господарської діяльності регламентується Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та  Регламентом районної ради 6 скликання.

Відповідно до цього порядку розглядаються і приймаються регуляторні акти, окремі положення яких спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між районною радою та суб’єктами господарювання.

2. При розгляді і прийнятті регуляторних актів у сфері господарської діяльності рада виходить з того, що згідно із Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» ця діяльність спрямовується на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також відносин між регуляторним органом влади та суб’єктами господарювання, на недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що проводиться у межах, у порядку та у спосіб, встановлених Конституцією України та законами України.

3. З метою реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності рада визначає відповідальною за регуляторну політику постійну комісію ради з питань проведення економічних реформ, роботи промисловості, транспорту, торгівлі, зв’язку, енергозбереження.