Про склад та повноваження районної ради

        Могилів-Подільська  районна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селища, міста у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, а також повноважень, переданих їй сільськими, селищною та міською радами.

         Районна рада складається з депутатів, обраних населенням району на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування, згідно з Законом України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”.

         Повноваження районної ради:

 • затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку району, цільових програм з інших питань, заслуховування звітів про їх виконання;
 • затвердження районних бюджетів, внесення змін до них, затвердження звітів про їх виконання;
 • розподіл переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій між, місцевими бюджетами сіл, селища, міста районного значення;
 • вирішення за дорученням відповідних рад питань про продаж, передачу в оренду, концесію або під заставу об'єктів комунальної власності, які забезпечують спільні потреби територіальних громад і перебувають в управлінні районної ради, а також придбання таких об'єктів в установленому законом порядку;
 • вирішення в установленому законом порядку питань щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста, що перебувають в управлінні районної ради; призначення і звільнення їх керівників;
 • вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;
 • вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів районного значення, а також про скасування такого дозволу;
 • встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води у промислових цілях;
 • прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні;
 • внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками історії або культури, які охороняються законом;
 • прийняття за пропозицією відповідних сільських, селищної, міської рад рішень, пов'язаних зі створенням спеціальних вільних та інших зон, зміною у статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань;
 • надання згоди на передачу об'єктів з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селища, міста та прийняття рішень про передачу об'єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста, що перебувають в управлінні районної ради, у державну власність, а також щодо придбання об'єктів державної власності;
 • прийняття рішень щодо делегування районній державній адміністрації окремих повноважень районної ради;
 • заслуховування звітів голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень ради із зазначених питань, а також про здійснення районною державною адміністрацією делегованих їй радою повноважень;
 • прийняття рішення про недовіру голові районної державної адміністрації;
 • внесення до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо голови районної державної адміністрації;
 • прийняття за пропозицією територіальних громад рішення щодо проведення консультативного опитування з питань, які стосуються їх спільних інтересів;
 • здійснення відповідно до закону повноважень щодо організації проведення всеукраїнських референдумів та виборів органів державної влади і місцевого самоврядування;
 • затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки району;
 • прийняття рішень щодо об'єднання в асоціації, вступ до асоціацій та інших форм добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також про вихід із них;
 • прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і в порядку, визначених законом.
 • заслуховування   інформації  прокурорів  та  керівників органів  внутрішніх  справ  про  стан  законності,   боротьби   із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на території району;
 • встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги,  які надаються  підприємствами,  що  перебувають  у  спільній власності територіальних  громад,  представництво  інтересів  яких  здійснює районна рада,   а  також  суб'єктами господарювання,  що здійснюють управління (експлуатацію) цілісними майновими комплексами таких підприємств.

        Рада може розглядати і вирішувати на пленарних засіданнях й інші питання, віднесені до її відання Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.