Звернення громадян, електронне звернення

        Звернення адресуються органам державної влади і місцевого cамоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, об'єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

        У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

         Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

          Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).

          Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

        Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 Закону України "Про звернення громадян"

 Нормативно-правова база

Закон України "Про звернення громадян"

Постанова Кабінету Mіністрів України від 24 вересня 2008 року №858 " Про затвердження  Класифікатора звернень громадян"

Постанова Кабінету Mіністрів України від 24 червня 2009 року №630 " Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади"

Форма зворотнього зв'язку