Регулярні канали для повідомлення про корупцію

Регулярні та внутрішні канали повідомлення про корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення

 

Могилів-Подільська районна рада Вінницької області в межах повноважень співпрацює з особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».

Викривачі, їх близькі особи перебувають під захистом держави. 
За наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну викривачів,
їх близьких осіб у зв’язку із здійсненим повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві». 

Викривачу, його близьким особам не може бути відмовлено у прийнятті на роботу, їх не може бути звільнено чи примушено до звільнення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова у призначенні на вищу посаду, зменшення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону.

Заборонено розкривати інформацію про особу викривача, його близьких осіб або інші дані, які можуть ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб, третім особам, які не залучаються до розгляду, перевірки та/або розслідування повідомлених ним фактів, а також особам, дій або бездіяльності яких стосуються повідомлені ним факти, крім випадків, установлених законом.

Ви можете залишити відповідне повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» посадовими особами Могилів-Подільської районної ради:

 1. неподання або несвоєчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
 2. не вжиття заходів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
 3. порушення обмежень на одержання подарунків, спільної роботи близьких осіб, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;
 4. порушення Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;
 5. порушення заборони на одержання пільг, послуг і майна органами місцевого самоврядування;
 6. не виконання вимоги про проведення спеціальної перевірки
  або порушення порядку проведення такої перевірки;
 7. не виконання вимоги проведення службового розслідування стосовно особи, яка вчинила корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення;
 8. рішень, прийнятих з порушенням вимог Закону України
  «Про запобігання корупції»

Повідомлення має містити фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень цього Закону, які можуть бути перевірені.


Внутрішні та регулярні канали повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

З питань вчинення корупційних діянь з боку посадових осіб

районної ради

Могилів-Подільська районна рада

(м. Могилів-Подільський, площа Шевченка 1)

stop_koruciamprr@ukr.net

Повідомити про корупцію

(04337) 6-22-22 уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції  - Черкас Руслан Миколайович